Gratis verzending vanaf 4.000€
Meer dan 5000 tevreden installateurs
Expertise zonne-energie en webinars
Hotline +49 89 9041015-00

Colofon

Wettelijke provider identificatie:

Memodo B.V.
Catherijnesingel 47
3511 GC Utrecht
Nederland

Telefon: 088 - 786 72 43
E-Mail: info@memodo.nl

Klachtenmeldpunt bij Memodo:
Eventuele klachten worden schriftelijk in behandeling genomen.
Je kunt hiervoor het volgende emailadres gebruiken: info@memodo.nl

Online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de ODR-verordening:

De EU-Commissie biedt een online platform voor online geschillenbeslechting. Dit kan worden gebruikt om geschillen die voortkomen uit online juridische transacties buiten de rechtbank om op te lossen. Je vindt het platform via deze link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Recent bekeken