Gratis verzending vanaf 4.000€
Meer dan 5000 tevreden installateurs
Expertise zonne-energie en webinars
Hotline +49 89 9041015-00

Gegevensbeschermingsbeleid

Privacybeleid
Voor zover er onderstaand geen andere informatie wordt verstrekt is het verstrekken van uw persoonsgebonden gegevens noch wettelijk of contractueel bepaald, noch voor het afsluiten van een overeenkomst vereist. U bent niet verplicht tot het beschikbaar stellen van de gegevens. Het niet beschikbaar stellen heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen voor zover in de onderstaande verwerkingen geen andersluidende informatie wordt gegeven.
”Persoonsgebonden gegevens” omvatten alle informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon.

Server logfiles
Ze kunnen onze webpagina's bezoeken zonder informatie over uw persoon te verstrekken. Bij elke toegang tot onze website worden er gebruiksgegevens door uw internetbrowser overgedragen en in protocolgegevens (Server logfiles) opgeslagen. Tot deze opgeslagen gegevens behoren bijv. de naam van de opgevraagde pagina, datum en tijdstip van de opvraging, overgedragen hoeveelheid data en de aanvragende provider. Deze gegevens dienen uitsluitend voor het garanderen van een storingsvrije werking van onze website en de verbetering van ons aanbod. Het terugleiden van deze gegevens naar een bepaald persoon is niet mogelijk.

Verzameling en verwerking van gegevens bij het gebruik van het contactformulier 
Bij het gebruik van het contactformulier verzamelen wij uw persoonsgebonden gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen in de door u ter beschikking gestelde mate. De gegevens worden verwerkt t.b.v. het contact. Met het verzenden van uw bericht stemt u in met de verwerking van de overgedragen gegevens. De verwerking geschiedt op grond van art. 6 (1) o.b.v. de GDPR van uw instemming.
U kunt uw instemming op elk moment intrekken door een mededeling aan ons, zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking op grond van de instemming wordt aangetast. We gebruiken uw e-mailadres uitsluitend voor het verwerken van uw aanvraag. Uw gegevens worden vervolgens gewist voor zover u geen toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Gebruik van Google reCAPTCHA 
We maken op onze website gebruik van de dienst reCAPTCHA van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Het doel van dit verzoek is om te onderscheiden of de invoer door een mens of door een automatisch, machinaal proces gebeurt. Het verzoek omvat het verzenden van het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de dienst reCAPTCHA. Daarom wordt uw invoer aan Google doorgegeven en daar verder gebruikt. Uw IP-adres wordt door Google echter binnen mede-lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-dres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de beheerders van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te beoordelen. Het in verband met reCAPTCHA van uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere data van Google samengevoegd. Uw data wordt daarbij indien nodig ook naar de VS overgedragen. Voor gegevensoverdracht in de VS is er een toereikendheidsbeschikking van de Europese Commissie, het ”Privacy Shield” beschikbaar. Google neemt deel aan het ”Privacy Shield” en heeft zich aan de eisen onderworpen. Door op het verzoek te drukken geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens. De verwerking geschiedt op grond van art. 6 (1) sub a GDPR met uw instemming. U kunt uw instemming op elk moment intrekken zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking op grond van de instemming wordt aangetast.
Meer informatie over Google reCAPTCHA alsmede het bijbehorende privacybeleid vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

Klantrekening
Bij het openen van een klantrekening verzamelen wij uw persoonsgebonden gegevens in de daar aangegeven omvang. De gegevensverwerking gebeurt om uw aankoopervaring te verbeteren en de afwikkeling van de bestelling te vereenvoudigen. De verwerking geschiedt op grond van art. 6 (1) sub a GDPR met uw instemming. U kunt uw instemming op elk moment intrekken door de mededeling aan ons, zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking op grond van de instemming wordt aangetast. Uw klantenrekening wordt vervolgens verwijderd.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgebonden gegevens bij bestellingen 
Bij de bestelling verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgebonden gegevens alleen voor zover dat voor het uitvoeren en afwikkelen van uw bestelling en de verwerking van uw aanvragen nodig is. Het verstrekken van de gegevens is nodig voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet verstrekken heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking geschiedt op grond van art. 6 (1) sub b GDPR en is nodig voor het uitvoeren van een overeenkomst met u. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uitgezonderd hiervan zijn alleen onze servicepartners die wij nodig hebben voor het afwikkelen van de contractuele relaties of dienstverleners die wij i.v.m. het uitvoeren van een opdracht gebruiken. Naast de in de betreffende bepalingen van dit privacybeleid genoemde ontvangers zijn dit bijvoorbeeld ontvangers uit de volgende categorieën: verzendservice, betalingsservice, dienstverleners voor goederenbeheer, dienstverleners voor de afwikkeling van de bestelling, webhost, IT-services en Dropshipping-afhandelaren. In alle gevallen nemen wij de wettelijke vereisten strikt in acht. De omvang van de gegevensoverdracht beperkt zich tot een minimum.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres onafhankelijk van de afwikkeling van de overeenkomst uitsluitend voor eigen reclamedoeleinden voor het versturen van nieuwsbrieven indien u daar uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. De verwerking geschiedt op grond van art. 6 (1) sub a GDPR met uw instemming. U kunt uw instemming op elk moment intrekken zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking op grond van de instemming wordt aangetast. U kunt daarvoor de nieuwsbrief op elk moment d.m.v. de betreffende links in de nieuwsbrief of door een mededeling aan ons opzeggen. Uw e-mailadres wordt vervolgens uit de distributielijst verwijderd. 

Uw data wordt daarbij aan een dienstverlener voor e-mail marketing in het kader van het uitvoeren van een opdracht doorgegeven. Er vindt geen doorgifte aan overige derden plaats.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van directe reclame 
We gebruiken uw e-mailadres die wij in het kader van de verkoop van een goed of dienst hebben ontvangen voor de elektronische verzending van reclame voor eigen goederen of diensten die daarmee vergelijkbaar zijn, die u reeds bij ons heeft gekocht, voor zover u geen bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik. Het verstrekken van het e-mailadres is nodig voor het afsluiten van de overeenkomst. Het niet verstrekken heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking geschiedt op grond van art. 6 (1) sub f GDPR op grond van het rechtmatige belang in directe reclame. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres door dit aan ons mede te delen. De contactgegevens voor het bezwaar maken vindt u in de opdruk. U kunt hiervoor ook de link voor dit doel gebruiken in de reclame e-mail. Hiervoor ontstaan geen kosten anders dan de transmissiekosten volgens het standaard tarief.

Doorgifte van het e-mailadres aan vervoersondernemingen t.b.v. informatie over de status van de zending
We geven uw e-mailadres aan de transportonderneming door in het kader van het afwikkelen van de overeenkomst indien u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven tijdens het bestelproces. De doorgifte vindt plaats om u per e-mail over de status van de zending te informeren. De verwerking geschiedt op grond van art. 6 (1) sub a GDPR met uw instemming. U kunt uw instemming op elk moment intrekken door mededeling aan ons of de transportonderneming, zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking op grond van de instemming wordt aangetast.

Verzameling en verwerking bij de kredietbeoordeling 
Indien wij krediet verlenen, bijv. bij betaling op rekening of automatische incasso, behouden wij ons het recht voor om eventueel een kredietbeoordeling op basis van mathematisch ervaringen via Atradius N.V., David Ricardostraat 1, 1066 Amsterdam te verkrijgen. Daartoe verzenden wij de voor een kredietbeoordeling benodigde persoonsgebonden gegevens daarheen en gebruiken wij de verzamelde informatie over de statistische waarschijnlijkheid van achterstallige betaling voor een afgewogen beslissing over de rechtvaardiging, implementatie of beëindiging van de contractuele relatie. De kredietbeoordeling kan waarschijnlijkheidswaarde (score-waarden) inhouden die op basis van wetenschappelijk beproefde mathematische ervaringen worden berekend en waarvan de berekening onder andere adresgegevens omvatten. Uw beschermbare belangen worden volgens de wettelijke bepalingen in acht genomen. De gegevens worden verwerkt t.b.v. de kredietbeoordeling om een in te leiden. De verwerking geschiedt op grond van art. 6 (1) sub f GDPR op grond van het rechtmatige belang in bescherming tegen achterstallige betaling indien wij tot kredietverlening overgaan. U heeft op elk moment het recht om, wegens gronden die resulteren uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen deze op art. 6 (1) sub f GDPR gebaseerde verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgebonden gegevens door dit aan ons mede te delen. Het verstrekken van de gegevens is nodig voor het sluiten van de overeenkomst met de door u gewenste betaalwijze. Het niet verstrekken heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst met de door u gewenste betaalwijze kan worden gesloten.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Indien de gebruiker een website oproept kan er een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke string die een éénduidige identificatie van de browser bij een hernieuwde oproep van de website mogelijk maakt. We maken gebruik van cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Verder stellen cookies onze systemen in staat om uw browser ook na het wisselen van een pagina te herkennen en u diensten aan te bieden. Enige functies van onze internetsite kunnen niet worden aangeboden zonder gebruik van cookies. Daarom is het nodig dat de browser ook na het wisselen van een pagina wordt herkend.

Bovendien gebruiken wij cookies op onze website om een analyse van het surfgedrag van de bezoekers aan onze pagina's mogelijk te maken.

Verder gebruiken wij cookies om bezoekers van de site aansluitend op andere websites te voorzien van gerichte, op interesse betrekking hebbende reclame.

De verwerking geschiedt op grond van art. 15 (3) TMG en art. 6 (1) sub f GDPR op grond van het rechtmatige belang in de bovengenoemde doeleinden.
De op deze wijze van u verkregen data worden door technische versleutelingen gepseudonimiseerd. Daardoor is herleiding van de gegevens naar uw persoon niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met uw andere persoonsgebonden gegevens opgeslagen.
U heeft op elk moment het recht om, wegens gronden die resulteren uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen deze op art. 6 (1) f GDPR gebaseerde verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgebonden gegevens.
De cookies worden op uw computer opgeslagen. Daardoor heeft u de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de selectie van de betreffende technische instellingen in uw internetbrowser kunt u het opslaan van cookies en verstrekken van de gegevens die ze bevatten verhinderen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. We willen u er echter op wijzen dat u dan indien nodig niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.
Via de onderstaande links kunt u zich informeren hoe u de cookies bij de belangrijkste browsers kunt beheren (o.a. ook deactiveren):

Chrome Browser: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl 
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen 
Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/16.0/mac/13.0 

Gebruik van Google Analytics 
We maken op onze website gebruik van de webanalyseservice Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). De gegevens worden verwerkt t.b.v. de analyse van deze website en de bezoekers ervan. Daarom zal google in opdracht van de beheerder van deze website de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten die samenhangen met het gebruik van de website en internet aan de beheerder van de website te verlenen. Het in verband met Google Analytics van uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere data van Google samengevoegd.
Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website worden in de regel aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Op deze website is de IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen mede-lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-dres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. Uw gegevens worden indien nodig naar de VS overgedragen. Voor gegevensoverdracht in de VS is er een toereikendheidsbeschikking van de Europese Commissie beschikbaar. De verwerking geschiedt op grond van art. 6 (1) sub f GDPR op grond van het rechtmatige belang in het ontwerp van de website volgens de behoeften en doelstellingen. U heeft op elk moment het recht om, wegens gronden die resulteren uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen deze op art. 6 (1) f GDPR gebaseerde verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgebonden gegevens.
U kunt daartoe de opslag van cookies door de selectie van de betreffende technische instellingen van uw browser-software verhinderen; We willen u er echter op wijzen dat u in dit geval indien nodig niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt bovendien voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt indien u de in de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Om de verzameling door Google Analytics onafhankelijk van het apparaat dat u gebruikt te verhinderen kunt u een opt-out cookie plaatsen. Opt-out cookies voorkomen het toekomstig verzamelen van uw gegevens bij het bezoek aan deze website. U dient de opt-out cookie op alle gebruikte systemen en apparaten door te voeren om ervoor te zorgen dat hij volledig werkt. Indien u hier klikt wordt de opt-out cookie geplaatst: Google Analytics deactiveren
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbescherming vindt u hier: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ of https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Gebruik van PHP Web Stat 
Op onze website maken wij gebruik van de analysetool PHP Web Stat van PHP Web Stat (Sternbuschweg 2, 46562 Voerde, Duitsland).
De gegevens worden verwerkt t.b.v. de analyse van deze website en de bezoekers ervan. Daarom worden er gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Uit deze gegevens kan er onder een pseudoniem een gebruiksprofiel worden gegenereerd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De cookies maken de herkenning van de internet-browser mogelijk. De met de PHP Web technologieën verzamelde data worden zonder de specifiek verstrekte toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en persoonsgebonden gegevens worden niet via de drager van het pseudoniem samengevoegd.
De verwerking geschiedt op grond van art. 6 (1) sub f GDPR op grond van het rechtmatige belang in het ontwerp van de website volgens de behoeften en doelstellingen.
U heeft op elk moment het recht om, wegens gronden die resulteren uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen deze op art. 6 (1) f GDPR gebaseerde verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgebonden gegevens.
Daartoe kunt u door de selectie van de betreffende technische instellingen in uw internetbrowser het opslaan van cookies verhinderen. We willen u er echter op wijzen dat u in dit geval indien nodig niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.
Tegen de verzameling en opslag van gegevens kan op elk moment met toekomstige werking bezwaar worden gemaakt.

Gebruik van de remarketing- of ”vergelijkbare doelgroepen” -functie van Google Inc.
Op onze website maken we gebruik van de remarketing- of ”vergelijkbare doelgroepen” -functie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Deze functie dient voor de analyse van het gedrag en de interesses van de bezoekers.
Voor de uitvoering van de analyse van het gebruik van de website die de basis is voor het genereren van de op interesses betrekking hebbende advertenties maakt Google gebruik van cookies. Met de cookies worden het bezoek aan de website en anoniem gemaakte gegevens over het gebruik van de website geregistreerd. Er vindt geen opslag plaats van persoonsgebonden gegevens van de bezoekers aan de website. Indien u vervolgens een andere website in het Google Display-netwerk bezoekt worden u advertenties getoond die hoogstwaarschijnlijk betrekking hebben op eerder opgeroepen types producten en informatie.
Uw data wordt daarbij indien nodig ook naar de VS overgedragen. Voor gegevensoverdracht in de VS is er een toereikendheidsbeschikking van de Europese Commissie beschikbaar.
De verwerking geschiedt op grond van art. 6 (1) sub f GDPR op grond van het rechtmatige belang om de bezoekers van de website doelgericht advertenties te tonen, door voor de bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde, op interesses betrekking hebbende advertenties te tonen, indien ze andere websites in het Google Display-netwerk bezoeken.
U heeft op elk moment het recht om, wegens gronden die resulteren uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen deze op art. 6 (1) f GDPR gebaseerde verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgebonden gegevens.
Daartoe kunt u het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren indien u de volgende link volgt en de daar beschikbare plug-in downloadt en installeert: https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155656?hl=nl&co=GENIE.Platform%3DAndroid
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden deactiveren indien u de pagina voor deactivering van Netwerkinitiatief (Network Advertising Initiative) oproept via https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar vermelde nadere informatie voor opt-out invoert.
Meer informatie over Google Remarketing alsmede het bijbehorende privacybeleid vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

Gebruik van Google Adwords Conversion-Tracking 
Op onze website maken wij gebruik van het online-reclameprogramma „Google Adwords” en in dit kader Conversion Tracking (evaluatie bezoekersacties). Google Conversion Tracking is een analyseservice van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Indien u een door Google geplaatste advertentie klikt wordt er een cookie voor de Conversion Tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheidsduur, bevatten geen persoonsgebonden gegevens en dienen dus niet voor persoonlijke identificatie. Indien u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is vervallen, kunnen Google en wij zien dat u op deze advertentie heeft geklikt en bent doorgestuurd naar deze pagina. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Daardoor is het niet mogelijk dat er cookies via de websites van AdWords-klanten kunnen worden getraceerd.
De informatie die m.b.v. de conversion-cookie wordt verzamelt dient om conversie-statistieken te genereren. Daarmee komen wij het totale aantal gebruikers te weten dat op onze advertenties heeft geklikt en naar een pagina met conversion-tracking-tag wordt doorgestuurd. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De verwerking geschiedt op grond van art. 6 (1) sub f GDPR op grond van het rechtmatige belang in doelgerichte reclame en de analyse van het effect en de efficiëntie van deze reclame.
U heeft op elk moment het recht om, wegens gronden die resulteren uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen deze op art. 6 (1) f GDPR gebaseerde verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgebonden gegevens.
Daartoe kunt u door de selectie van de betreffende technische instellingen in uw internetbrowser het opslaan van cookies verhinderen. We willen u er echter op wijzen dat u in dit geval indien nodig niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Ze worden dus niet in de conversion-tracking statistieken opgenomen.
Bovendien kunt u in de instellingen voor reclame bij Google voor gepersonaliseerde reclame deactiveren. Instructies hiervoor vindt u op https://support.google.com/google-ads/answer/6363750?hl=nl. Bovendien kunt u het gebruik van cookies door derden deactiveren indien u de pagina voor deactivering van Netwerkinitiatief (Network Advertising Initiative) oproept via https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar vermelde nadere informatie voor opt-out invoert.
Nadere informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.nl/policies/privacy/

Gebruik van Facebook Remarketing
Op onze website maken wij gebruik van de remarketing-functie „Custom Audiences“ van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook").
Deze functie heeft het doel om ons in het sociale netwerk Facebook doelgericht tot de bezoekers van de website te richten met op interesses betrekking hebbende reclame.
Daarvoor wordt op de website de remarketing-tag van Facebook geplaatst. Met deze tag wordt bij het bezoek aan de website een directe verbinding met de Facebook-server gecreëerd. Daarmee wordt aan de Facebook-server doorgegeven welke van onze pagina's u heeft bezocht. Facebook koppelt deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersinfo van Facebook. Indien u het sociale netwerk Facebook bezoekt worden u vervolgens gepersonaliseerde, op interesses betrekking hebbende Facebook-Ads getoond. De verwerking geschiedt op grond van art. 6 (1) sub f GDPR op grond van het rechtmatige belang in het bovengenoemde doel.
U heeft op elk moment het recht om, wegens gronden die resulteren uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen deze op art. 6 (1) f GDPR gebaseerde verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgebonden gegevens.
Daartoe kunt u de Remarketing-functie „Custom Audiences” hier deactiveren.
Nadere informatie over verzameling en gebruik van gegevens door Facebook, over uw betreffende rechten en mogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Gebruik van Google AdSense 
Op onze website maken wij gebruik van de AdSense-functie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Deze functie heeft tot doel om advertentieruimte te verhuren op de website en de bezoekers van de website doelgericht te benaderen met op interesses betrekking hebbende reclame.
Via deze functie worden de bezoekers van de website van de aanbieder gekoppeld aan gepersonaliseerde, op interesses betrekking hebbende advertenties uit het Google Display-netwerk. Daarbij gebruikt Google cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website worden in de regel aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Google zal deze informatie indien nodig aan derden overdragen indien dat wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google koppelen.
De verwerking geschiedt op grond van art. 6 (1) sub f GDPR op grond van het rechtmatige belang in het bovengenoemde doel.
U heeft op elk moment het recht om, wegens gronden die resulteren uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen deze op art. 6 (1) f GDPR gebaseerde verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgebonden gegevens.
Daartoe kunt u het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren indien u de volgende link volgt en de daar beschikbare plug-in downloadt en installeert: https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155656?hl=nl&co=GENIE.Platform%3DAndroid.
Bovendien kunt u het gebruik van cookies door derden deactiveren indien u de pagina voor deactivering van Netwerkinitiatief (Network Advertising Initiative) oproept via https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar vermelde nadere informatie voor opt-out invoert.
U kunt de opslag van cookies ook door de betreffende instellingen van uw browser-software voorkomen; We willen u er echter op wijzen dat u in dit geval indien nodig niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.
Nadere informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ en https://www.google.nl/policies/privacy/ 

Gebruik van de Google „+1”-knop
Op deze website wordt de „+1”-knop van het sociale netwerk Google Plus van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië, 94043 USA (hierna „Google”) gebruikt. Indien u één van de pagina's van onze website die de „+1”-knop bevat oproept, wordt er een verbinding gemaakt met de Google-server in de VS en daarbij de knop door mededeling aan uw browser op de site gegenereerd. Hierbij worden zowel uw IP-adres als de informatie welke pagina's van onze site u heeft bezocht aan de Google-server doorgegeven. Dit geldt onafhankelijk of u bij Google Plus geregistreerd, resp. ingelogd bent. Ook bij niet geregistreerde, resp. niet ingelogde gebruikers vindt er een overdracht plaats. De „+1”-knop wordt niet gebruikt om uw bezoek aan het internet te registeren. Bij het weergeven van een „+1”-knop registreert Google uw browsergeschiedenis niet permanent en beoordeelt zij uw bezoek aan een pagina met „+1”-knop ook niet op een andere manier. Google slaat de gegevens van uw bezoek ongeveer twee weken op t.b.v. systeemonderhoud en probleemoplossing. Deze gegevens worden echter niet gestructureerd naar individuele profielen, gebruikersnamen of URL's en worden ook niet door ons doorgegeven. Indien u bovendien lid van Google Plus bent en gedurende de tijd dat u de plug-in gebruikt bij Google Plus bent aangemeld, wordt alle informatie over uw bezoek aan de site gekoppeld aan uw Google Plus account en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Ook in geval van interacties die met de verschillende Google plug-ins mogelijk zijn wordt de betreffende informatie over u verzameld, aan Google doorgegeven en opgeslagen. Hier kunt u een overzicht van de verschillende soorten Google plug-ins bekijken: https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=nl.

Indien u uw profiel openbaar toegankelijk heeft gemaakt in de instellingen van Google Plus, kunnen uw ”+1's” door Google, samen met uw profielnaam en uw foto in Google Services, zoals in zoekresultaten of in uw Google profiel of op andere plaatsen op websites en in advertenties op internet, als aankondigingen worden weergegeven. Indien u niet wilt dat Google de verzamelde informatie rechtstreeks aan uw Google Plus-profiel koppelt, dient u of vóór het bezoek aan onze website uit te loggen bij Google Plus.
Nadere informatie over verzameling en gebruik van gegevens door Google, over uw betreffende rechten en mogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

U heeft ook de mogelijkheid om door de installatie van betreffende add-ons in uw browser het laden van Google plug-ins te voorkomen.

Gebruik van Facebook plug-ins
Op deze website wordt de plug-in van het sociale netwerk facebook.com gebruikt welke door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Pale Alto, CA 94304, USA, wordt beheerd („Facebook”). Indien u één van de pagina´s van onze website die een dergelijke plug-in bevat oproept, wordt er een verbinding met de Facebook-server gemaakt en daarbij de plug-in door mededeling aan uw browser op de pagina gegenereerd. Daarmee wordt aan de Facebook-server doorgegeven welke van onze pagina's u heeft bezocht. Bent u daarbij als lid van Facebook ingelogd, koppelt Facebook deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersaccount van Facebook. Bij het gebruik van de plug-in functie (bijv. door op de button „Vind ik leuk” te klikken of commentaar te geven) wordt ook deze informatie aan uw Facebook-account gekoppeld, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen vóór het gebruik van de plug-in.
Indien u niet wilt dat facebook de verzamelde informatie rechtstreeks aan uw Facebook-profiel koppelt, dient u of vóór het bezoek aan onze website uit te loggen bij Facebook, of via gebruik van een „Facebook Blocker” het laden van de Facebook plug-in op onze site te blokkeren.
Nadere informatie over verzameling en gebruik van gegevens door Facebook, over uw betreffende rechten en mogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de instructies voor gegevensbescherming van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Gebruik van Instagram plug-ins
Op deze website wordt gebruikt gemaakt van plug-ins van de online service Instagram, die door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, wordt beheerd („Instagram”).
Indien u één van de pagina´s van onze website die een dergelijke plug-in bevat oproept, wordt er een verbinding met de Instagram-server gemaakt en daarbij de plug-in door mededeling aan uw browser op de pagina gegenereerd. Hierbij worden aan de Instagram-server zowel uw IP-adres als de informatie welke pagina's van onze website u heeft bezocht verstrekt.
Bent u daarbij bij Instagram ingelogd, koppelt Instagram deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij het gebruik van de plug-in functie (bijv. door op de „Instagram” buttons te klikken) wordt ook deze informatie aan uw Instagram-account gekoppeld, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen vóór het gebruik van de plug-in.
Indien u niet wilt dat Instagram de verzamelde informatie rechtstreeks aan uw Instagram-account koppelt, dient u of vóór het bezoek aan onze website uit te loggen bij Instagram, of via gebruik van een add-on, bijv. de script blocker „NoScript” (noscript.net) voor uw browser het laden van de Instagram plug-in op onze site te blokkeren.
Nadere informatie over verzameling en gebruik van gegevens door Instagram over uw betreffende rechten en mogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 

Gebruik van YouTube
Op onze website maken wij gebruik van de functie voor integratie van YouTube-video's van YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; „YouTube“). YouTube is een met Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”) verbonden onderneming.

De functie toont bij YouTube geplaatste video's in een iFrame op de website. Daarbij is de optie „uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” geactiveerd. Daardoor wordt er door YouTube geen informatie over de bezoekers van de website opgeslagen. Pas indien u een video bekijkt wordt informatie daarover aan YouTube doorgegeven en daar opgeslagen.
Nadere informatie over verzameling en gebruik van gegevens door YouTube en Google, over uw betreffende rechten en mogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van YouTube: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

Tijdsduur van opgeslagen data
Na de volledige afwikkeling van de overeenkomst worden de gegevens vervolgens voor de duur van de garantieperiode, daarna onder inachtneming van wettelijke, met name belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijnen opgeslagen en na de afloop van de verplichtingen gewist indien u niet heeft ingestemd met verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
U kunt aanspraak maken op de volgende rechten volgens art. 15 tot 20 GDPR indien wordt voldaan aan de wettelijke vereisten: recht op informatie, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van gegevens.
Bovendien heeft u volgens art. 21 (1) GDPR recht op bezwaar tegen de verwerkingen die gebaseerd zijn op art. 6 (1) f GDPR en tegen de verwerking voor doeleinden van directe reclame.

Neem indien u dat wenst contact met ons op.

Recht van bezwaar bij de toezichthouder
Volgens art. 77 GDPR heeft u het recht om bezwaar te maken bij de toezichthouder indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgebonden data niet rechtmatig geschiedt.

Databeschermingsmedewerker
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over de gegevensbescherming, stuur een e-mail naar onze databeschermingsmedewerker: datenschutz@memodo.de.


Laatste update: 17 november 2022

Recent bekeken